HIDRANTSKA MREŽA

hidrantska mreza

Naša firma vam nudi prodaju i ugradnju hidrantske opreme, kao i ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske mreže i opreme. Ispitivanje vatrogasnih hidranta osigurava da svaki hidrant u objektu ili u krugu objekta radi pouzdano kada se dogodi hitan slučaj.

Izdavanje atesta o ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske mreže i opreme koji pruža sveobuhvatan popis vatrogasnih hidranta i njihovog statusa kojima se može pristupiti u objektu ili na terenu oko objekta. Vatrogasne službe mogu koristiti popis hidranta za određivanje prioriteta inspekcijskih aktivnosti i brzo lociranje operativnih hidranta kada se dogodi hitan slučaj. Ovaj pristup skraćuje vrijeme osoblja potrebno za obavljanje rutinskih ispitivanja i u konačnici povećava učinkovitost napora za suzbijanje požara. Inspekciju vatrogasnih hidranta obično provode vatrogasne službe koje žele pristupiti aktivnostima pripravnosti i reagiranja na temelju podataka. Izvještaji o pregledu vatrogasnih hidranta pruža skup mogućnosti koje vam pomažu u popisu požarnih hidranta i prikupljanju operativnog statusa prema redovnom rasporedu.

Naša ponuda obuhvata

Vrhunske hidranstke mreže i sisteme:

2021 Brošura

Kako funkcionišemo

01.

Analiza individualnog zahtjeva

A descriptive paragraph that tells clients lorem ipsum dolor mediocritatem maiestatis tempor appareat

02.

Priprema ponude za klijenta

A descriptive paragraph that tells clients lorem ipsum dolor mediocritatem maiestatis tempor appareat

03.

Uspostavljanje sistema

A descriptive paragraph that tells clients lorem ipsum dolor mediocritatem maiestatis tempor appareat

(+387) 61 715 914

Nazovi nas direktno

info@protect-ing.ba

Pošalji nam e-mail

Zovik br. 6, 71240 Hadžići

Posjeti nas

Pratite naš rad i na društvenim mrežama

Prijavi se na naš Newsletter

Prati novosti i projekte na kojim učestvujemo

Dizaj i održavanje: MDIGITAL

Copyright © 2021. Sva prava zadržana – Protect-ing d.o.o.