Ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija i panik rasvjete

Nakon ugradnje sistema za zaštitu od groma, mora se stručno ispitati najmanje jednom godišnje kako bi se osiguralo da je sposoban provesti potencijalni udar groma na sigurnu tačku uzemljenja. Tehničkim propisima za sisteme zaštite od djelovanja groma na građevinama i pravilniku o tehničkim propisima o gromobranima  ispitujemo ispravnost gromobranske instalacije

Naš tim stručnih inženjera kvalificiran je za pregled i ispitivanje električnih postrojenja, uređaja i instalacija i poduzima detaljna ispitivanja i inspekciju dovršenih instalacija. To uključuje provjeru je li instalacija u skladu s ispravnim specifikacijama i svim važećim zakonima. Na osnovu Pravilnika o zaštiti na radu pri korištenju električne energije, Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona  i Zakona o normizaciji i Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta obavljamo:

  • Pregled i ispitivanje električnih postrojenja, uređaja i instalacija
  • Ispitivanje efikasnosti primjene zaštite od električnog udara
  • Pregled, mjerenje i ispitivanje otpora zaštitnih i pogonskih uzemljenja
  • Mjerenje otpora izolacije
  • Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija
  • Ispitivanje visokonaponske izolacione opreme
  • Mjerenje statičkog elektriciteta
  • Mjerenje provodljivosti podne obloge
  • Ispitivanje protivpanične rasvjete
  • Izdavanje atesta

Naša ponuda obuhvata

Naš tim stručnih inženjera kvalificiran je za pregled i ispitivanje električnih postrojenja, uređaja i instalacija i poduzima detaljna ispitivanja i inspekciju dovršenih instalacija.

2021 Brošura

Kako funkcionišemo

01.

Analiza individualnog zahtjeva

A descriptive paragraph that tells clients lorem ipsum dolor mediocritatem maiestatis tempor appareat

02.

Priprema ponude za klijenta

A descriptive paragraph that tells clients lorem ipsum dolor mediocritatem maiestatis tempor appareat

03.

Uspostavljanje sistema

A descriptive paragraph that tells clients lorem ipsum dolor mediocritatem maiestatis tempor appareat

(+387) 61 715 914

Nazovi nas direktno

info@protect-ing.ba

Pošalji nam e-mail

Zovik br. 6, 71240 Hadžići

Posjeti nas

Pratite naš rad i na društvenim mrežama

Prijavi se na naš Newsletter

Prati novosti i projekte na kojim učestvujemo

Dizaj i održavanje: MDIGITAL

Copyright © 2021. Sva prava zadržana – Protect-ing d.o.o.